Hoe maak je van een leuk idee een realistisch businessplan, en wat heb je daarvoor nodig? Deze grote vraag knipte Fenna Rutten en Mireille Schreurs van de Rabobank tijdens de tweede co-creatiesessie 13 april j.l. op in behapbare subvragen, waarmee de teams met de partners aan de slag konden. En dat deden ze volop!

Ook al verwachten we bij de finale nog geen uitgewerkte businessplannen, dit was wel een waardevolle oefening! Het nadenken daarover gaf namelijk een ontzettende boost bij het uitwerken van de ideeën: de vragen en tips vlogen razendsnel over tafel, en de ideeën werden met de minuut concreter.

Voor partners gaf deze middag ook weer een inkijkje in hoe de jongeren hun eetomgeving ervaren. Denk bijvoorbeeld aan de school- of sportkantine: waar de behoeftes liggen en wat  jongeren daar echt (niet willen) missen in het aanbod.
Benieuwd naar deze middag? Check dan het fotoverslag! Nagenietend van deze middag kijken we ook alweer vooruit naar de pitchtraining eind mei, en de finale van 8 juni a.s. Meer informatie daarover volgt binnenkort!

Fotocredit: Jonathan Vos

Partners 2022-23

Partners 2021-22

JOGG
ISW
Jumbo
vermaat
Combilo

Initiatiefnemers