Een gezonde ambitie

Jongeren tussen 12 en 20 jaar verleiden tot het eten van meer groenten en fruit

Waarom wordt de Food Boost Challenge georganiseerd?

Jongeren in Nederland eten (veel) te weinig groenten en fruit. Vooral in de leeftijd van 12-20 jaar kan dit stukken beter. Wij zijn benieuwd hoe het komt dat veel jongeren te weinig groenten en fruit eten. Want als we begrijpen waar het aan ligt, kunnen we ook aan oplossingen werken die toegespitst zijn op deze doelgroep.

Wie organiseren de Food Boost Challenge en wat is hun belang?

De Food Boost Challenge wordt georganiseerd door 3 partijen:

Foodvalley NL een internationaal en onafhankelijk platform voor baanbrekende innovaties, gevestigd in Wageningen. Al sinds 2004 is Foodvalley een belangrijke aanjager voor een duurzamer voedselsysteem. Foodvalley is tegenwoordig vooral een katalysator voor verandering. Waarom? Ons voedselsysteem moet veel sneller veranderen om in 2050 genoeg voedsel beschikbaar te hebben voor 10 miljard mensen. Voedsel dat gezond, beschikbaar, smakelijk en duurzaam is. Het organiseren van de Food Boost Challenge past bij de ambitie om meer mensen (van jong tot oud) gezond te laten eten.

HortiHeroes is het platform voor talentontwikkeling, innovatie en startups in de Food & Flower industry. Haar programma’s en activiteiten zijn gericht op het aantrekken, verbinden en ontwikkelen van talent (studenten, startups en ondernemende (young) professionals) met vernieuwingsdrang. Om innovatie aan te jagen, bedrijven te laten groeien en bij te dragen aan een leefbare, gezonde en hongervrije wereld.

Meer aandacht voor gezondheid en preventie verlaagt de druk op ons zorgstelsel. Gezondheidsapps en innovaties die gezond eten en voldoende bewegen stimuleren, bereiken lang niet alle mensen met een verhoogd risico op levensstijl-gerelateerde klachten. Medical Delta Living Lab VIT for Life richt zich op het gezond houden van mensen met een verhoogd risico op levensstijl-gerelateerde klachten en zet in op het gebruiksvriendelijk maken van ontoegankelijke apps of ingewikkelde technologie. Daarnaast integreert het deze technologieën in het bredere interventie-aanbod van artsen en fysiotherapeuten.

De Haagse Hogeschool, Hogeschool Rotterdam, WMO Radar, Kinderfysiotherapie Regio Westland en andere zorginstellingen werken samen in dit Medical Delta Living Lab. Medical Delta is een interdisciplinaire samenwerking van meer dan 280 wetenschappers van Erasmus Universiteit, Erasmus MC, TU Delft, LUMC, Universiteit Leiden en vier Zuid-Hollandse hogescholen. Samen met bedrijven en overheden in Zuid-Holland werken zij samen aan technologische oplossingen voor de zorg. Dit doet Medical Delta met vijftien interdisciplinaire wetenschappelijke programma’s en met praktijkgerichte field- en living labs.

Wat maakt deze challenge bijzonder?

In deze challenge werken we direct samen met de doelgroep: we doen namelijk onderzoek (in fase 1) onder de jongeren om wie het draait. Tevens maken we direct de koppeling met het bedrijfsleven: door hen te betrekken bij de onderzoeksopzet en het uitwerken van de resultaten / innovatie kansen daarna. En, niet onbelangrijk, de challenge leidt tot concrete concepten met de bedoeling ze te implementeren in de markt.

Zijn er instapeisen om partner te worden in de Food Boost Challenge?

Er zijn minimale instapeisen. Organisaties vanuit verschillende sectoren en van verschillende grootte zijn welkom om aan de Challenge bij te dragen. Deze bijdrage kan zowel in cash als in kind zijn, afhankelijk van het type organisatie. Wel is een voorwaarde dat de contactpersonen de Nederlandse taal beheersen.

Kan mijn onderwijs- of kennisinstelling nog deelnemen aan het onderzoek of de Challenge?

We zoeken voor deze editie geen kennisinstellingen meer die willen meewerken aan het onderzoek. Meewerken houdt in dat (V)MBO-studenten bereid zijn om vragen te beantwoorden over hun eetgewoonten en -voorkeuren.

Verder kunnen Nederlandse HBO’s en WO’s bij interesse natuurlijk meedoen aan de Challenge. Er zijn vooralsnog 4 categorieën voor indiening van nieuwe Foodconcepten:

  1. Technologie
  2. Nieuwe voedingsconcepten
  3. Beleving of activiteit
  4. Marketing en nieuwe kanalen

 Bij interesse kunt u contact met ons opnemen via info@foodboostchallenge.nl

Kunnen scholen of universiteiten uit het buitenland ook aansluiten?

Nee, de Challenge is op dit moment alleen gericht op Nederlandse scholen en universiteiten. Mogelijk verandert dit bij toekomstige challenges.

Wat zijn de kosten om partner te worden in de Food Boost Challenge?

We vragen een minimale bijdrage aan partners (in geld en in de vorm van inspanning) om de Challenge tot een succes te maken.

We hanteren drie tarieven: voor corporates, MKB en startups

De uiteindelijke bijdrage is verder ook afhankelijk van uw en onze ambities en kunnen dus ook variëren per bedrijf of instelling. Wij gaan hier uiteraard graag met u over in gesprek. Laat een bericht achter via info@foodboostchallenge.nl en wij nemen graag contact met u op.

Hoe verloopt de Food Boost Challenge?

De Food Boost Challenge bestaat uit de volgende 4 fasen:

 • In Fase 1 wordt een onderzoek uitgevoerd onder VMBO- en MBO-scholieren naar hun eetpatronen en voorkeuren, met een focus op groenten en fruit.
 • In Fase 2 zetten we (op basis van deze nieuwe inzichten) een Challenge uit onder HBO- en WO-studenten in Nederland. Doel is dat zij tot nieuwe concepten komen, die eraan bijdragen dat jongeren meer groente en fruit gaan eten.
 • In fase 3 gaan de geselecteerde concepten in co-creatie met studenten en bedrijfsleven valideren en de eerste stappen richting realisatie zetten.
 • Fase 4 is het pitch event waarbij jouw food concept een mooi podium krijgt met een nationaal bereik.
Wat is precies het verschil tussen het ‘onderzoek’ en de ‘Challenge’?

Het onderzoek vindt plaats onder VMBO- en MBO-studenten. Dit gebeurt voorafgaand aan de inschrijving voor de Challenge (vanaf september 2021). De inschrijving voor indiening van een food concept (fase 2) start in januari 2022 en wordt uitgevoerd door studententeams, met ondersteuning van partners.

Wat is de planning van de Food Boost Challenge?

De Challenge duurt in totaal 9 maanden.
De planning is als volgt:

 • Fase 1 | Onderzoek: september t/m december 2021
 • Fase 2 | Challenge inschrijving geopend: jan 2022
 • Fase 3 | Validatie, co-creatie & realisatie: voorjaar 2022
 • Fase 4 | Nationaal pitch event: mei 2022
Wat levert het ons als organisatie op om in de Food Boost Challenge te stappen? Welke interessante momenten doen zich voor?
 • Je naam verbinden aan dit initiatief en exposure op o.a. de website en tijdens events.
 • Input geven voor het onderzoek onder de jongeren en inzicht krijgen in het eetgedrag
 • In contact komen met jong talent
 • Co-creatie met studenteams voor het ontwikkelen van nieuwe concepten (om het eten van groenten en fruit te bevorderen onder jongeren)
Kan onze organisatie of instelling ondersteuning bieden aan HBO-studenten die meedoen aan de Challenge?

Jazeker. Dat kan bijvoorbeeld in de vorm van studenten(team)begeleiding. Tijdens fase 2 (waarin studenten tot nieuwe concepten komen om de groente- en fruitconsumptie van jongeren te vergroten) willen we organisaties een coachende rol geven richting de teams, om tot de gewenste ontwikkeling en innovatie(s) te komen.

Wij zijn een VMBO- of MBO-instelling. Wat betekent deelname aan het onderzoek voor scholieren/studenten?

Vanaf september gaan HBO-studenten onderzoek doen onder jongeren op VMBO- en MBO-scholen, om te vragen naar hun eetgewoontes en
–voorkeuren. De precieze onderzoeksopzet (vragenlijsten, interviews, locaties, data e.d.)  wordt nog nader uitgewerkt door deze HBO-studenten.

Hoe kunnen we ons als partner profileren met de Food Boost Challenge?

Partners zijn met hun logo te zien op de site van de Food Boost Challenge. Verder ontvang je een communicatiekit en nieuwsupdates om via de eigen kanalen te verspreiden.

Mijn idee / concept / product sluit aan bij de Challenge, kan ik gebruik maken van jullie netwerk en platform?

Dat kan! Bijvoorbeeld in fase 1 (waar inzichten worden verkregen bij MBO/VMBO studenten) kan een korte uitvraag worden gedaan over jouw idee / concept / product.

In fase 2 kun je jouw concept indienen.

En mocht jouw concept geselecteerd worden, dan ga je in fase 3 zelf aan de slag met studenten (en eventuele bedrijven) om jouw idee / concept / product verder uit te werken om het tijdens het pitch event (fase 4) nationale aandacht te genereren en de realisatie te versnellen.

Hoe kan ik contact opnemen voor vragen?

Via het contactformulier op de home pagina of via info@foodboostchallenge.nl

Partners

JOGG
ISW
Jumbo
vermaat
Combilo

Doe met ons mee!

Wil je met ons meedoen, of wil je meer informatie en updates ontvangen? Laat je gegevens achter via het contactformulier of mail naar info@foodboostchallenge.nl of volg ons op social media.