Een gezonde ambitie

Jongeren tussen 12 en 24 jaar verleiden gezondere eetgewoontes

Waarom wordt de Food Boost Challenge georganiseerd?

Jongeren in Nederland worden te vaak verleid tot ongezonde voedselkeuzes. Onderweg, maar ook op school of in de sportkantine. Veel jongeren eten te weinig groente en fruit en kiezen liever voor zoete dranken dan voor water. Er wordt sneller gekozen voor een ongezonde snack dan voor een gezond product. Wij willen weten hoe dat komt. Want als we begrijpen waar het aan ligt, kunnen we ook aan oplossingen werken die toegespitst zijn op deze doelgroep.

Wie hebben de Food Boost Challenge geïnitieerd en wat is hun belang?

De Food Boost Challenge is geïnitieerd door deze partijen:

Foodvalley NL een internationaal en onafhankelijk platform voor baanbrekende innovaties, gevestigd in Wageningen. Al sinds 2004 is Foodvalley een belangrijke aanjager voor een duurzamer voedselsysteem. Foodvalley is tegenwoordig vooral een katalysator voor verandering. Waarom? Ons voedselsysteem moet veel sneller veranderen om in 2050 genoeg voedsel beschikbaar te hebben voor 10 miljard mensen. Voedsel dat gezond, beschikbaar, smakelijk en duurzaam is. Het organiseren van de Food Boost Challenge past bij de ambitie om meer mensen (van jong tot oud) gezond te laten eten.

HortiHeroes is het platform voor talentontwikkeling, innovatie en startups in de Food & Flower industry. Haar programma’s en activiteiten zijn gericht op het aantrekken, verbinden en ontwikkelen van talent (studenten, startups en ondernemende (young) professionals) met vernieuwingsdrang. Om innovatie aan te jagen, bedrijven te laten groeien en bij te dragen aan een leefbare, gezonde en hongervrije wereld.

Let’s change. You. Us. The world. Dat is de uitnodiging van De Haagse Hogeschool aan iedereen. We zetten onze studenten in hun kracht om de wereld, waarin zij leven, te veranderen en te verbeteren. Maar dat lukt alleen als we dat samen doen, zelf groeien en zo mee veranderen. Het lectoraat Gezonde Leefstijl in een Stimulerende Omgeving ondersteunt jeugd van 2 tot en met 24 jaar bij het ontwikkelen en behouden van een gezonde leefstijl door het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek. De opzet van de Food Boost Challenge sluit naadloos aan bij de werkwijze van De Haagse Hogeschool: onderzoekend leren met impact. Vandaar dat de Haagse de onderzoekspartner van de Food Boost Challenge is.

Medical Delta Living Lab VIT for Life richt zich op het gezond houden van mensen met een verhoogd risico op levensstijl-gerelateerde klachten en zet in op het gebruiksvriendelijk maken van ontoegankelijke apps of ingewikkelde technologie. Daarnaast integreert het deze technologieën in het bredere interventie-aanbod van artsen en fysiotherapeuten.
De Haagse Hogeschool, Hogeschool Rotterdam, WMO Radar, Kinderfysiotherapie Regio Westland en andere zorginstellingen werken samen in dit Medical Delta Living Lab. Medical Delta is een interdisciplinaire samenwerking van meer dan 280 wetenschappers van Erasmus Universiteit, Erasmus MC, TU Delft, LUMC, Universiteit Leiden en vier Zuid-Hollandse hogescholen. Samen met bedrijven en overheden in Zuid-Holland werken zij samen aan technologische oplossingen voor de zorg.

Wat maakt deze challenge bijzonder?

In deze challenge werken we direct samen met de doelgroep: we doen namelijk onderzoek (in fase 1) onder de jongeren om wie het draait. Tevens maken we direct de koppeling met het bedrijfsleven: door hen te betrekken bij de onderzoeksopzet en het uitwerken van de resultaten / innovatie kansen daarna. En, niet onbelangrijk, de challenge leidt tot concrete concepten met de bedoeling ze te implementeren in de markt.

Zijn er instapeisen om partner te worden in de Food Boost Challenge?

Er zijn minimale instapeisen. Organisaties vanuit verschillende sectoren en van verschillende grootte zijn welkom om aan de Challenge bij te dragen. Deze bijdrage kan zowel in cash als in kind zijn, afhankelijk van het type organisatie. Wel is een voorwaarde dat de contactpersonen de Nederlandse taal beheersen.

Kan mijn onderwijs- of kennisinstelling nog deelnemen aan het onderzoek of de Challenge?

We zijn altijd geïnteresseerd in nieuwe samenwerkingen voor de Food Boost Challenge! Neem hiervoor contact met ons op via  info@foodboostchallenge.nl.

En studenten op het MBO, HBO of WO kunnen uiteraard op eigen initiatief ook meedoen aan de Challenge. Mocht je hierover vragen hebben, neem dan contact op via het contactformulier of via info@foodboostchallenge.nl.

Kunnen scholen of universiteiten uit het buitenland ook aansluiten?

Nee, de Challenge is op dit moment alleen gericht op Nederlandse scholen en universiteiten. Mogelijk verandert dit bij toekomstige challenges.

Wat zijn de kosten om partner te worden in de Food Boost Challenge?

We vragen een minimale bijdrage aan partners (in geld en in de vorm van inspanning) om de Challenge tot een succes te maken.

We hanteren drie tarieven: voor corporates, MKB en startups.

De uiteindelijke bijdrage is verder ook afhankelijk van jullie en onze ambities en kunnen dus variëren per bedrijf of instelling. Wij gaan hierover uiteraard graag met jullie in gesprek. Laat een bericht achter via info@foodboostchallenge.nl en wij nemen zo spoedig mogelijk contact op.

Hoe verloopt een Food Boost Challenge?

Elke Food Boost Challenge bestaat uit de volgende 4 fasen:

 • In Fase 1 wordt een onderzoek uitgevoerd onder VMBO-, MBO-, en HBO-studenten naar hun eetgedrag en eetgewoontes.
 • In Fase 2 zetten we (op basis van deze nieuwe inzichten) een Challenge uit onder VO-scholieren en MBO, HBO- en WO-studenten in Nederland. Doel is dat zij tot nieuwe concepten komen, die eraan bijdragen dat jongeren meer gezondere voedselkeuzes gaan maken.
 • In Fase 3 worden de geselecteerde concepten in co-creatie met studenten en bedrijfsleven gevalideerd, en worden de eerste stappen richting realisatie gezet.
 • Fase 4 is het pitch event waarbij ca. 10 teams hun food concept presenteren op een podium met nationaal bereik.
Wat is precies het verschil tussen het ‘onderzoek’ en de ‘Challenge’?

Het onderzoek vindt plaats onder VMBO-, MBO- en HBO-studenten. Dat gebeurt voorafgaand aan de inschrijving voor de Challenge. Voor de 2023 Challenge in Limburg loopt het onderzoek vanaf oktober 2022. De inschrijving voor indiening van een food concept (fase 2) start in februari 2023 en wordt uitgevoerd door jongeren, in teams van minimaal 2 en maximaal 6 personen, met ondersteuning van partners.

Wat is de planning van de Food Boost Challenge 2023 Limburg?

De Challenge duurt in totaal 9 maanden. De planning is als volgt:

 • Fase 1 | Onderzoek: najaar 2022 
 • Fase 2 | Challenge inschrijving geopend: 1 februari – 8 maart 2023
 • Fase 3 | Validatie, co-creatie & realisatie: 15 maart t/m 8 juni 2023
 • Fase 4 | Nationaal pitch event: 8 juni 2023
Wat levert het ons als organisatie op om in de Food Boost Challenge te stappen? Welke interessante momenten doen zich voor?
 • Je naam verbinden aan dit initiatief en exposure op o.a. de website en tijdens events.
 • Input geven voor het onderzoek onder de jongeren en inzicht krijgen in het eetgedrag.
 • In contact komen met jong talent.
 • Co-creatie met studententeams voor het ontwikkelen van nieuwe concepten (om het eten van gezondere producten, zoals groenten en fruit, te bevorderen onder jongeren).
Kan onze organisatie of instelling ondersteuning bieden aan studenten die meedoen aan de Challenge?

Jazeker. Dat kan bijvoorbeeld in de vorm van studenten(team)begeleiding. Tijdens fase 2 (waarin studenten tot nieuwe concepten komen om gezonde voedselkeuzes makkelijker te maken) willen we organisaties een coachende rol geven richting de teams, om tot de gewenste ontwikkeling en innovatie(s) te komen.

Wij zijn een VMBO- of MBO-instelling. Wat betekent deelname aan het onderzoek voor scholieren/studenten?

Voor de Food Boost Challenge 2023 gaan HBO-studenten vanaf oktober tot december 2022 onderzoek doen onder jongeren op VMBO- en MBO-scholen in (met name Zuid-)Limburg, om te vragen naar hun eetgewoontes en eetomgeving. Hier kunnen nog VMBO-scholen aan mee doen. Als jullie school interesse heeft om mee te doen, dan horen we dat graag via info@foodboostchallenge.nl. Uiteraard wordt de precieze onderzoeksopzet en planning dan nog met jullie besproken.

Hoe kunnen we ons als partner profileren met de Food Boost Challenge?

Partners zijn met hun logo te zien op de site van de Food Boost Challenge. Verder ontvang je een communicatiekit en nieuwsupdates om via de eigen kanalen te verspreiden.

Mijn idee / concept / product sluit aan bij de Challenge, kan ik gebruik maken van jullie netwerk en platform?

Dat kan! Bijvoorbeeld in fase 1 (waar inzichten worden verkregen bij MBO/VMBO studenten) kan een korte uitvraag worden gedaan over jouw idee / concept / product.

In fase 2 kun je jouw concept indienen.

En mocht jouw concept geselecteerd worden, dan ga je in fase 3 zelf aan de slag met studenten (en eventuele bedrijven) om jouw idee / concept / product verder uit te werken om het tijdens het pitch event (fase 4) nationale aandacht te genereren en de realisatie te versnellen.

Hoe kan ik contact opnemen voor vragen?

Via het contactformulier op de home pagina of via info@foodboostchallenge.nl

Partners 2022-23

Partners 2021-22

JOGG
ISW
Jumbo
vermaat
Combilo

DOE MET ONS MEE!

Wil je met ons meedoen, of wil je meer informatie en updates ontvangen? Laat je gegevens achter via het contactformulier, mail naar info@foodboostchallenge.nl of volg ons op social media.